www.hmi.info.pl ­čö┤­čöÁ

www.hmi.info.pl ­čö┤­čöÁ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

W niniejszym dokumencie znajdzie Pan/Pani zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik├│w cookies w zwi─ůzku z korzystaniem ze strony internetowej https://hmi.info.pl/ | http://hmi.info.pl

Administratorem strony jest Hubert Marzy┼äski prowadz─ůcydzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů HMI Hubert Marzy┼äski z siedzib─ů w Szczecinie, (70-492) przy ulicy Zygmunta Moczy┼äskiego 13B posiadaj─ůcym numer NIP: 499-043-30-35, numer REGON: 321499784, (dalej: HMI)

W razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci zwi─ůzanych z polityk─ů prywatno┼Ťci lub w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mo┼╝e Pan/Pani skontaktowa─ç si─Ö z HMI pod adresem e-mail: biuro@hmi.info.pl ; telefonicznie: 91 887 61 16 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany wy┼╝ej.

Dane osobowe

Kontaktuj─ůc si─Ö z HMI (w tym przez formularz kontaktowy) przekazujesz HMI swoje dane osobowe, a HMI gwarantuje Panu/Pani, ┼╝e Pana/Pani dane pozostan─ů poufne, bezpieczne i nie zostan─ů udost─Öpnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Pana/Pani wyra┼║nej zgody (poza podmiotami/kategoriami podmiot├│w, o kt├│rych mowa w dalszej cz─Ö┼Ťci niniejszego dokumentu).

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

Kontakt e-mailowy i przez formularz dost─Öpny na stronie. Kontaktuj─ůc si─Ö z HMI za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej w spos├│b naturalny przekazuje Pan/Pani HMI sw├│j adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo┼Ťci oraz swoje imi─Ö i nazwisko. Ponadto, w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci mo┼╝e Pan/Pani zawrze─ç r├│wnie┼╝ inne dane osobowe.

Kontaktuj─ůc si─Ö z HMI za po┼Ťrednictwem formularza kontaktowego dost─Öpnego na stronie internetowej przekazuje Pan/Pani HMI sw├│j adres e-mail jako adres nadawcy wiadomo┼Ťci, swoje imi─Ö i nazwisko/nazw─Ö firmy, miasto, kod pocztowy, wojew├│dztwo, numer NIP, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne do korzystania z formularza kontaktowego. Ponadto, w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci mo┼╝e Pan/Pani zawrze─ç r├│wnie┼╝ inne dane osobowe.

Pana/Pani dane w obu przypadkach przetwarzane s─ů w celu kontaktu z Panem/Pani─ů, a podstaw─ů przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Pana/Pani zgoda wynikaj─ůce z zainicjowania kontaktu z HMI. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania po zako┼äczeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewn─Ötrzne HMI (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Tre┼Ť─ç korespondencji mo┼╝e podlega─ç archiwizacji i HMI nie jest w stanie jednoznacznie okre┼Ťli─ç, kiedy zostanie usuni─Öta. Ma Pan/Pani prawo do domagania si─Ö przedstawienia historii korespondencji, jaka prowadzona by┼éa z HMI (je┼╝eli podlega┼éa archiwizacji), jak r├│wnie┼╝ domaga─ç si─Ö jej usuni─Öcia, chyba ┼╝e jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrz─Ödne interesy HMI, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Pana/Pani strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Panu/Pani nast─Öpuj─ůce potencjalne uprawnienia zwi─ůzane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:

 1. prawo dost─Öpu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usuni─Öcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwo┼éania zgody na przetwarzanie danych osobowych, je┼╝eli takow─ů zgod─Ö wyrazi┼ée┼Ť.

Zasady zwi─ůzane z realizacj─ů wskazanych uprawnie┼ä zosta┼éy opisane szczeg├│┼éowo w art. 16 ÔÇô 21 RODO. HMI zach─Öca Pana/Pani─ů do zapoznania si─Ö z tymi przepisami. Ze swojej strony HMI uwa┼╝a za potrzebne wyja┼Ťni─ç Panu/Pani, ┼╝e wskazane powy┼╝ej uprawnienia nie s─ů bezwzgl─Ödne i nie b─Öd─ů przys┼éugiwa─ç w stosunku do wszystkich czynno┼Ťci przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Jedno z uprawnie┼ä wskazanych powy┼╝ej przys┼éuguje Panu/Pani zawsze – je┼╝eli przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych HMI dopu┼Ťci┼éo si─Ö naruszenia przepis├│w o ochronie danych osobowych, ma Pan/Pani mo┼╝liwo┼Ť─ç wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mo┼╝e Pan/Pani r├│wnie┼╝ zwr├│ci─ç si─Ö do HMI z ┼╝─ůdaniem udost─Öpnienia informacji o tym, jakie dane na Pana/Pani temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, ┼╝e wy┼Ťle Pan/Pani wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail (wskazany powy┼╝ej) lub pisemnie na adres naszej siedziby r├│wnie┼╝ wskazany powy┼╝ej. Podany powy┼╝ej adres e-mail mo┼╝e Pan/Pani wykorzysta─ç w razie jakichkolwiek pyta┼ä zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

HMI gwarantuje Panu/Pani poufno┼Ť─ç wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podj─Öcie wszelkich ┼Ťrodk├│w bezpiecze┼ästwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe s─ů gromadzone przez HMI z nale┼╝yt─ů staranno┼Ťci─ů i odpowiednio chronione przed dost─Öpem do nich przez osoby do tego nieupowa┼╝nione.

HMI zapewnia, aby dane osobowe:

 1. przetwarzane by┼éy zgodnie z prawem, rzetelnie i w spos├│b przejrzysty dla osoby, kt├│rej dane dotycz─ů;
 2. zbierane były w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. by┼éy adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych s─ů przetwarzane;
 4. były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. by┼éy przechowywane w formie umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przez okres nie d┼éu┼╝szy, ni┼╝ jest to niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych dane te s─ů przetwarzane;
 6. by┼éy przetwarzane w spos├│b zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych.

HMI opiera przetwarzanie danych osobowych na nast─Öpuj─ůcych podstawach:

 1. legalno┼Ť─ç ÔÇô HMI dba o ochron─Ö prywatno┼Ťci i przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa;
 2. bezpiecze┼ästwo Ôłĺ HMI zapewnia odpowiedni poziom bezpiecze┼ästwa danych osobowych podejmuj─ůc stale dzia┼éania w tym zakresie;
 3. prawa Jednostki Ôłĺ HMI umo┼╝liwia osobom, kt├│rych dane osobowe s─ů przetwarzane, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
 4. rozliczalno┼Ť─ç ÔÇô HMI zapewnia nale┼╝yte udokumentowanie sposobu spe┼éniania obowi─ůzk├│w w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykaz powierzeń.

HMI powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom. HMI informuje, ┼╝e Pana/Pani dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane nast─Öpuj─ůcym kategoriom podmiot├│w:

 1. Firmom ksi─Ögowym wsp├│┼épracuj─ůcym z HMI;
 2. Kancelariom prawnym wsp├│┼épracuj─ůcym z HMI;
 3. Firmom informatycznym i firmom zapewniaj─ůcym wsparcie i zarz─ůdzanie infrastruktury IT HMI;
 4. Agencjom reklamowym i marketingowym wsp├│┼épracuj─ůcym z HMI.

Wszystkie podmioty, kt├│rym HMI powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantuj─ů stosowanie odpowiednich ┼Ťrodk├│w ochrony i bezpiecze┼ästwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane do pa┼ästwa trzeciego (poza EOG) ÔÇô Stan├│w Zjednoczonych Ameryki w zwi─ůzku z korzystaniem przez Administratora z us┼éug dostarczanych przez Google LLC (np. Google reCAPTCHA, Google Analytics) z siedzib─ů w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub inne podmioty z siedzib─ů w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzaj─ůcej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przys┼éuguje Pa┼ästwu mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania od Administratora kopii danych osobowych przekazanych do pa┼ästwa trzeciego.

Podmiot ten jest wpisany na list─Ö Tarczy Prywatno┼Ťci EU-USA i widnieje w rejestrze pod adresem

https://www.privacyshield.gov/list jako aktywny.

Pliki cookies i inne technologie ┼Ťledz─ůce

Informacja o cookies. Strona HMI, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewni─ç Panu/Pani najlepsze do┼Ťwiadczenia zwi─ůzane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pana/Pani urz─ůdzeniu ko┼äcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), kt├│re mog─ů by─ç odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies mo┼╝na podzieli─ç na cookies w┼éasne oraz cookie podmiot├│w trzecich.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wy┼Ťwietlana jest Panu/Pani informacja na temat stosowania plik├│w cookies. Zawsze mo┼╝e Pan/Pani zmieni─ç ustawienia cookies z poziomu swojej przegl─ůdarki albo w og├│le usun─ů─ç pliki cookies. Wy┼é─ůczenie plik├│w cookies mo┼╝e powodowa─ç trudno┼Ťci w korzystaniu ze strony, jak r├│wnie┼╝ z wielu innych stron internetowych, kt├│re stosuj─ů cookies. Korzystanie z te strony internetowej bez zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plik├│w cookies oznacza, ┼╝e b─Öd─ů one zapisane w pami─Öci urz─ůdzenia.

Analiza i statystyka.

HMI wykorzystuje cookies do ┼Ťledzenia statystyk strony. W tym zakresie HMI korzysta z narz─Ödzi analitycznych Google Analytics, kt├│re zbieraj─ů informacje na temat Pana/Pani odwiedzin strony, takie jak podstrony, kt├│re zosta┼éy wy┼Ťwietlone, czas, jaki zosta┼é sp─Ödzony przez Pana/Pani─ů na stronie czy przej┼Ťcia pomi─Ödzy poszczeg├│lnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane s─ů pliki cookies firmy Google LLC dotycz─ůce us┼éugi Google Analytics.

HMI korzysta z narz─Ödzi marketingowych, takich jak Google Ads oraz Facebook Pixel, by kierowa─ç do Pana/Pani reklamy. Wi─ů┼╝─Ö si─Ö to z wykorzystywaniem plik├│w cookies firmy Google LLC oraz Facebook.

HMI zapewnia mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z funkcji spo┼éeczno┼Ťciowych. Korzystanie z tych funkcji wi─ů┼╝e si─Ö z wykorzystywaniem plik├│w cookies administrator├│w serwis├│w spo┼éeczno┼Ťciowych takich jak Facebook, Google+, Linkedin.

HMI wykorzystuje pliki cookies w┼éasne w celu prawid┼éowego dzia┼éania strony. S─ů to mi─Ödzy innymi pliki cookies pozwalaj─ůce pami─Öta─ç u┼╝ytkownika w ci─ůgu jednej sesji lub, zale┼╝nie od wybranych opcji, z sesji na sesj─Ö. Ich zadaniem jest pomoc w rozwi─ůzywaniu problem├│w z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepis├│w.

Korzystanie ze strony wi─ů┼╝e si─Ö z przesy┼éaniem zapyta┼ä do serwera, na kt├│rym przechowywana jest strona. Ka┼╝de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmuj─ů m.in. Pana/Pani adres IP, dat─Ö i czas serwera, informacje o przegl─ůdarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Pan/Pani korzysta. Logi zapisywane i przechowywane s─ů na serwerze na kt├│rym umieszczona jest strona. Dane zapisane w logach serwera nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj─ůcymi ze strony i nie s─ů wykorzystywane przez HMI w celu Pana/Pani identyfikacji. Logi serwera stanowi─ů wy┼é─ůcznie materia┼é pomocniczy s┼éu┼╝─ůcy do administrowania stron─ů, a ich zawarto┼Ť─ç nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa┼╝nionymi do administrowania serwerem. HMI w zasadzie nie wykorzystuje log├│w serwera.