www.hmi.info.pl 🔴🔵

www.hmi.info.pl 🔴🔵

POSADZKI | [OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PŁASZCZYZNOWE]

Jastrych ogrzewania podłogowego to kluczowy i integralny element systemu. Zawsze dbamy, aby w tej dziedzinie nie zabrakło kompleksowej usługi w naszej firmie. Poniżej dostarczamy informację na temat posadzek.

Montaż posadzki jastrychu anhydrytowego

Montaż posadzki jastrychu anhydrytowego | załoga HMI🔴🔵

Montaż posadzki jastrychu cementowego